• Baidu
  養雞網新聞圖片

  野雞養殖3月的脫溫苗情況

  26-05??2018

  3月脫溫苗:

       野雞苗:1900只(3月15出苗)
      
       血   毛:100只(25號出苗)40只(30多天的)-100只

       紅   瑤:1000只(25號出苗)100只(30多天的)

       烏   雞:1300只(25號出苗)

       青腳苗:500只(30多天)


  也許這些信息對您非常有用,強烈推薦您點點看: